• Паркани з металевих прутів

  Паркани з металевих прутів

  Огорожа з металевих прутів — кращий варіант для тих, хто не бажає відгороджуватися від світу глухою стіною, але в той же час не готовий жертвувати безпекою периметру.

 • Бетонні декоративні огорожі

  Бетонні декоративні огорожі

  Віднедавна бетонні декоративні паркани стали лідерами ринку огороджень. Недорогі та неймовірно виразні, такі огорожі будуть доречні для використання в приватному малоповерховому будівництві.

 • Паркани з листового профілю

  Паркани з листового профілю

  Огорожа з листового профілю при своїй скромній зовнішності та доступної вартості є відмінним прикладом того, як володіючи обмеженим бюджетом можна забезпечити надійний захист периметру.

 • Огорожі з колючого дроту

  Огорожі з колючого дроту

  Агресивний і безкомпромісний, коли справа стосується захисту, паркан з колючого дроту — це непрохідна перешкода для зловмисників.

 • Пластикові паркани

  Пластикові паркани

  Пластик за роки використання довів свою спроможність за всіма критеріями — міцністю, довговічністю, естетичністю, так що пластикові паркани не просто органічно впишуться в ансамбль з вініловим сайдингом вашого будинку, але й забезпечать безпеку на довгі роки.

 • Паркани з дротяних зварних панелей

  Паркани зі зварних панелей

  Огорожі зі зварних панелей мають максимальну повітропроникність, одночасно органічно вписуючись в міську архітектуру. Це по-справжньому міцна перешкода, яку важко подолати.

Каталог продукції

Бетонні паркани
Бетонні паркани

Бе­тонні пар­ка­ни здатні виділи­ти ваш бу­ди­нок на тлі інших будівель. Ве­ли­ка кількість форм, фак­тур і ко­льорів доз­во­ляє пе­ре­тво­ри­ти бе­тон в іде­аль­но вивіре­ну скульп­тур­ну спо­ру­ду, до то­го ж з успіхом ви­ко­нує своє функціональ­не при­зна­чен­ня — за­хист ого­род­жу­валь­ної те­ри­торії.

Металеві паркани
Металеві паркани

Ме­та­леві пар­ка­ни вва­жа­ють­ся кла­си­кою в світі за­го­род­жень, а то­му їх зовнішність і ха­рак­те­ри­сти­ки міцності доб­ре відомі спо­жи­ва­чеві. Відштовху­ю­чись від по­ба­жань за­мов­ни­ка, ми ви­го­то­ви­мо ме­та­ле­вий пар­кан будь-якої склад­ності не­за­леж­но від йо­го ти­пу і розміру.

Пластикові паркани
Пластикові паркани

Пла­сти­кові пар­ка­ни чи ого­рожі з пла­сти­ку (ПВХ) — вид ого­рож, який тільки на­би­рає по­пу­лярність, але вже за­раз цілком оче­вид­но, що ПВХ профіль не по­сту­пається по своїй міцності і дов­говічності ме­та­лу, а за зовнішнім вигля­дом — ви­шу­ка­ності і ви­тон­че­ності бе­тон­них пар­канів.

Дротяні огорожі
Дротяні огорожі

Дротові огорожі одним лише своїм виглядом відбивають всіляке бажання зазіхати на чужу власність. Вони не залишають зловмисникам шансів проникнути на протилежну сторону загородження, а значить ви можете не турбуватися про безпеку свого майна.

Торгові марки

 • Сінокс
 • Кайман
 • Єгоза
 • Концертіна
 • Кобра